Posuzování bezpečnosti strojních zařízení

25.09.2012 18:18

Obdrželi jsme osvědčení  o odborné znalosti pro bezpečnost a analýzu rizik strojů včetně posuzování bezpečnosti  a provádění analýzy rizik  u strojů a zařízení  ve smylu směrnice Evropského parlamentu 2006/42/EČ a n.v 176/2008