Rozšíření revizí

10.10.2017 19:19 Podařilo se nám prodloužit a rozšířit oprávnění revizního technika na kategorii "E2B" (prostory s nebezpečím výbuchu)