Společnost JD projekt s.r.o. nabízí své služby v oboru el. instalací v těchto oblastech:


Projekční a inženýrská činnost

 • návrh a projekt elektrické instalace s následnou montáží
 • zakreslení skutečného stavu instalace nebo stroje
 • návrh a projekt specializovaný na chlazení a klimatizaci, tepelná čerpadla a rekuperace tepla
 • návrh a projekt průmyslových, domovních a zdravotnických instalací
 • návrh a projekt ochrany před bleskem a přepětím, výpočty rizika
 • návrh, vývoj a konstrukce el. rozvaděčů
 • vývoj řídícího software, výpočty rizika strojů
 • diagnostika kvality el. energie a energetické audity
 • teplotní analýzy – domácí a průmyslová termodiagnostika
 • certifikovaná metrologie

   

Dodávka a realizace

 • montážní a servisní elektro práce, zajištění ekologické likvidace staré instalace a komponent
 • výroba el. rozvaděčů, strojů a prototypů
 • připojení na ostatní technologie (vytápění, silno i slaboproud, měření a regulace)
 • měření a regulace
 • protipožární ucpávky

   

Servisní činnost

 • jednorázový, preventivní a pravidelný servis elektro
 • záruční a pozáruční servis
 • HAVARIJNÍ SLUŽBA

 • FUNKCE EXTERNÍHO ELEKTRIKÁŘE


   

Revize a kontroly

 • kontrola funkčnosti, energetické audity
 • revize a kontrola úniku chladicích plynů
 • kontroly a revize el. přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí, kontrola strojů
 • revize elektrických instalací