Společnost JD projekt s.r.o. nabízí své služby v oboru el. instalací v těchto oblastech:


Projekční a inženýrská činnost

  • návrh a projekt elektrické instalace s následnou montáží
  • zakreslení skutečného stavu instalace nebo stroje
  • návrh a projekt specializovaný na chlazení a klimatizaci, tepelná čerpadla a rekuperace tepla
  • návrh a projekt průmyslových, domovních a zdravotnických instalací
  • návrh a projekt ochrany před bleskem a přepětím, výpočty rizika
  • návrh, vývoj a konstrukce el. rozvaděčů
  • vývoj řídícího software, výpočty rizika strojů
  • diagnostika kvality el. energie a energetické audity
  • teplotní analýzy – domácí a průmyslová termodiagnostika
  • certifikovaná metrologie

     

Dodávka a realizace

  • montážní a servisní elektro práce, zajištění ekologické likvidace staré instalace a komponent
  • výroba el. rozvaděčů, strojů a prototypů
  • připojení na ostatní technologie (vytápění, silno i slaboproud, měření a regulace)
  • měření a regulace
  • protipožární ucpávky

     

Servisní činnost

  • jednorázový, preventivní a pravidelný servis elektro
  • záruční a pozáruční servis
  • HAVARIJNÍ SLUŽBA

  • FUNKCE EXTERNÍHO ELEKTRIKÁŘE


     

Revize a kontroly

  • kontrola funkčnosti, energetické audity
  • revize a kontrola úniku chladicích plynů
  • kontroly a revize el. přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí, kontrola strojů
  • revize elektrických instalací