Reference

  

Ahold a.s.

Tesco Stores ČR a.s.

ThermoKing Czech Republic s.r.o.

Continental Automative Czech Republic s.r.o.

AGC Automotive Czech a.s.

Altis Kolín s.r.o.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Carborundum Electrite a.s.

Česká Pošta a.s.

ČEZ a.s.

Hasičský záchranný sbor ČR

Rock Cafe Praha (Nový horizont s.r.o.)

KS Kolbennschmidt Czech Republic a.s.

Výfuky Tyll s.r.o.

BIOCEV centrum akademie věd UK

Watera Czech s.r.o.

Tenneco Monroe Czechia s.r.o.